Thuốc trị ung thư

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Cerinib 150mg Drug International 30 viên
Mã số: 15841
0

Cerinib 150mg Drug International 30 viên

Liên hệ
16,000,000 đ
Veenat 400mg Natco 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15739
19

Veenat 400mg Natco 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Suniheet 50mg Heet 28 Viên
Mã số: 15725
20

Suniheet 50mg Heet 28 Viên

Liên hệ
7,400,000 đ
Levima 4mg Eisai 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 15555
38

Levima 4mg Eisai 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
20,000,000 đ
Glivec 400mg Novartis 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15420
53

Glivec 400mg Novartis 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
11,000,000 đ
Lyoxatin 150mg/30ml Bidiphar 1 lọ
Mã số: 14923
83

Lyoxatin 150mg/30ml Bidiphar 1 lọ

Liên hệ
0 đ
Bdenza 40mg 4 vỉ x 28 viên
Mã số: 14882
87

Bdenza 40mg 4 vỉ x 28 viên

16,500,000 đ
33,000,000 đ
Ribometa 4mg/5ml
Mã số: 14518
102

Ribometa 4mg/5ml

Liên hệ
0 đ
Lucibru 140mg Lucius 120 viên
Mã số: 14517
108

Lucibru 140mg Lucius 120 viên

Liên hệ
0 đ
Lenvakast 4mg Aprazer 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14516
102

Lenvakast 4mg Aprazer 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
UFUR TTY Biopharm 70 viên
Mã số: 14515
102

UFUR TTY Biopharm 70 viên

Liên hệ
0 đ
Advagraf 1mg Astellas 50 viên
Mã số: 14509
113

Advagraf 1mg Astellas 50 viên

Liên hệ
0 đ
Redivec 100mg Dr Reddy's 10 vỉ x 6 viên
Mã số: 14506
103

Redivec 100mg Dr Reddy's 10 vỉ x 6 viên

Liên hệ
0 đ
Nitib 140mg Oncology 30 viên
Mã số: 14503
112

Nitib 140mg Oncology 30 viên

Liên hệ
0 đ
Trombopag 25mg Natco 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14501
100

Trombopag 25mg Natco 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Celkeran 2mg Celon Labs 30 viên
Mã số: 14500
102

Celkeran 2mg Celon Labs 30 viên

Liên hệ
0 đ
Imaheet 400mg Heet 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14497
93

Imaheet 400mg Heet 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Unitrexates 2.5mg 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14495
90

Unitrexates 2.5mg 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Soraheet 200mg Heet 120 viên
Mã số: 14494
112

Soraheet 200mg Heet 120 viên

Liên hệ
0 đ
Palboxen 125mg Everest 21 viên
Mã số: 14493
94

Palboxen 125mg Everest 21 viên

Liên hệ
0 đ
Indenza 40mg Aprazer 4 vỉ x 28 viên
Mã số: 14492
91

Indenza 40mg Aprazer 4 vỉ x 28 viên

Liên hệ
0 đ
Femistra 1mg Zydus, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14165
107

Femistra 1mg Zydus, Hộp 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Asstrozol 1mg Assopharma 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 14163
110

Asstrozol 1mg Assopharma 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
1,110,000 đ
Hydroxyurea 500mg Salius, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14159
113

Hydroxyurea 500mg Salius, Hộp 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu