Thuốc kháng Virus

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Taffic Hetero 30 viên
Mã số: 15345
7

Taffic Hetero 30 viên

Liên hệ
0 đ
GreenPam 80mg Medica Korea 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 15219
25

GreenPam 80mg Medica Korea 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Kavimun Mylan 56 viên
Mã số: 14800
42

Kavimun Mylan 56 viên

910,000 đ
1,820,000 đ
Paclovir 200 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14609
51

Paclovir 200 DT Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
132,000 đ
Paclovir Kem 5% Apimed 5g
Mã số: 14608
52

Paclovir Kem 5% Apimed 5g

10,000 đ
20,000 đ
Biktarvy 50mg/200mg/25mg Gilead 30 viên
Mã số: 14596
52

Biktarvy 50mg/200mg/25mg Gilead 30 viên

Liên hệ
0 đ
Triumeq 600mg/50mg/300mg Gsk 30 viên
Mã số: 14586
46

Triumeq 600mg/50mg/300mg Gsk 30 viên

Liên hệ
0 đ
Tiepanem Rotexmedica 10 lọ x 1g
Mã số: 14526
50

Tiepanem Rotexmedica 10 lọ x 1g

Liên hệ
0 đ
Tenofovir Stada 300mg 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14360
57

Tenofovir Stada 300mg 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
567,000 đ
Regofa 1 Medisun 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14334
62

Regofa 1 Medisun 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
37,136 đ
Goldmycin 100mg Farmalabor 16 viên
Mã số: 14297
60

Goldmycin 100mg Farmalabor 16 viên

Liên hệ
0 đ
Agifamcin 300 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14187
55

Agifamcin 300 Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
504,000 đ
Agi-cotrim F Agimexpharm 500 viên
Mã số: 14186
59

Agi-cotrim F Agimexpharm 500 viên

Liên hệ
700,000 đ
Agi-cotrim F Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 14185
52

Agi-cotrim F Agimexpharm 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
140,000 đ
Agicarvir Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14173
46

Agicarvir Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,680,000 đ
Agifovir Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14172
53

Agifovir Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,500,000 đ
Egifovir-E Agimexpharm, Hộp  3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14171
56

Egifovir-E Agimexpharm, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,800,000 đ
Agifovir-F Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14170
50

Agifovir-F Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,920,000 đ
Agimidin 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14168
55

Agimidin 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
450,000 đ
Agiclovir 200 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14167
60

Agiclovir 200 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
56,000 đ
Agiclovir 400 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14166
45

Agiclovir 400 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
168,000 đ
Ribatagin 400 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14156
36

Ribatagin 400 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
180,000 đ
Ribatagin 500 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 14155
38

Ribatagin 500 Agimexpharm 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
200,000 đ
Revolade 25mg Novartis 2 vỉ x 7 viên
Mã số: 14007
60

Revolade 25mg Novartis 2 vỉ x 7 viên

Liên hệ
10,600,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu