Thuốc Tiêu Hóa, gan mật

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Simecol 40mg Apimed 20ml
Mã số: 15271
18

Simecol 40mg Apimed 20ml

28,000 đ
56,000 đ
Omepez 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15270
17

Omepez 20mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
57,000 đ
Apidom 10mg Apimed 30 gói x 10ml
Mã số: 15269
18

Apidom 10mg Apimed 30 gói x 10ml

Liên hệ
276,000 đ
Apidom 5mg Apimed 30 gói x 5ml
Mã số: 15268
19

Apidom 5mg Apimed 30 gói x 5ml

Liên hệ
114,000 đ
Azoltel 400mg Stella 1 vỉ x 1 viên
Mã số: 15240
25

Azoltel 400mg Stella 1 vỉ x 1 viên

4,000 đ
8,000 đ
Argide NIC 20 ống x 10ml
Mã số: 15231
32

Argide NIC 20 ống x 10ml

Liên hệ
0 đ
Tafuito 50mg Tipharco 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15224
28

Tafuito 50mg Tipharco 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Zincviet Atco 60ml
Mã số: 15209
25

Zincviet Atco 60ml

Liên hệ
0 đ
Domperidone Odip 10mg Lincoln 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 15179
30

Domperidone Odip 10mg Lincoln 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Fizty DHG 100 viên - Kẹo gừng tốt cho tiêu hóa
Mã số: 15096
33

Fizty DHG 100 viên - Kẹo gừng tốt cho tiêu hóa

82,688 đ
165,376 đ
Iboten 100mg DHG 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 15095
32

Iboten 100mg DHG 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
168,022 đ
Hasec 30mg DHG 24 gói x 1.5g
Mã số: 15092
33

Hasec 30mg DHG 24 gói x 1.5g

Liên hệ
158,760 đ
Hamett 3g DHG 24 gói x 3.8g
Mã số: 15091
30

Hamett 3g DHG 24 gói x 3.8g

52,920 đ
105,840 đ
Expas Forte 80mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15089
33

Expas Forte 80mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
59,536 đ
Expas 40mg DHG 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 15088
29

Expas 40mg DHG 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
154,350 đ
Choliver DHG 100 viên
Mã số: 15085
31

Choliver DHG 100 viên

33,075 đ
66,150 đ
Chobil DHG 100 viên
Mã số: 15084
33

Chobil DHG 100 viên

66,150 đ
132,300 đ
Chobil DHG 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 15083
34

Chobil DHG 10 vỉ x 10 viên

66,150 đ
132,300 đ
Haxium 40mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15051
30

Haxium 40mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
346,500 đ
Raxium 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15050
26

Raxium 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
157,500 đ
Eltium 50mg DHG 5 vỉ x 10 viên
Mã số: 15049
30

Eltium 50mg DHG 5 vỉ x 10 viên

Liên hệ
315,000 đ
Omeprazol 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15031
32

Omeprazol 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
45,360 đ
Omeprazol 20mg DHG 100 viên
Mã số: 15030
31

Omeprazol 20mg DHG 100 viên

Liên hệ
141,750 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu