Thuốc tiểu đường

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Apiryl 4mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15272
20

Apiryl 4mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
180,000 đ
Ubiheal 300mg Nam Hà 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15218
21

Ubiheal 300mg Nam Hà 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Glumeron 30mg MR DHG 5 vỉ x 20 viên
Mã số: 15058
35

Glumeron 30mg MR DHG 5 vỉ x 20 viên

Liên hệ
252,000 đ
Glumerif 4mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15057
29

Glumerif 4mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
189,000 đ
Glumerif 2mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15056
28

Glumerif 2mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
94,500 đ
Glumeform 850mg DHG 5 vỉ x 10 viên
Mã số: 15055
25

Glumeform 850mg DHG 5 vỉ x 10 viên

Liên hệ
120,016 đ
Glumeform 500mg DHG 10 vỉ x 10 viên
Mã số: 15054
28

Glumeform 500mg DHG 10 vỉ x 10 viên

Liên hệ
144,060 đ
GliritDHG 500mg/5mg 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15053
32

GliritDHG 500mg/5mg 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
138,600 đ
Lerteson Meyer-BPC 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14917
34

Lerteson Meyer-BPC 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Apiryl 1mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14642
55

Apiryl 1mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
60,000 đ
Apiryl 3mg Apimed 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14641
51

Apiryl 3mg Apimed 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
138,000 đ
Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14324
67

Sitagibes 100mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
946,400 đ
Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14323
72

Sitagibes 50mg Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
504,000 đ
Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14296
63

Glimegim 2mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
100,620 đ
Azenstatin 10/20 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14250
61

Azenstatin 10/20 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
644,000 đ
Glimegim 2mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 14249
67

Glimegim 2mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
201,000 đ
Glimegim 4mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14248
64

Glimegim 4mg Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
192,000 đ
Glimegim 4mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên
Mã số: 14247
64

Glimegim 4mg Agimexpharm 6 vỉ x 10 viên

Liên hệ
384,000 đ
Arbosnew 50 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14246
60

Arbosnew 50 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
114,000 đ
Arbosnew 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14245
60

Arbosnew 100 Agimexpharm 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
210,000 đ
Sitagibes 50 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên
Mã số: 14244
53

Sitagibes 50 Agimexpharm 4 vỉ x 7 viên

Liên hệ
504,000 đ
Dimobas 0,5 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14243
52

Dimobas 0,5 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
360,000 đ
Dimobas 1 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14242
54

Dimobas 1 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
432,000 đ
Dimobas 2 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên
Mã số: 14241
52

Dimobas 2 Agimexpharm 4 vỉ x 15 viên

Liên hệ
1,062,000 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu