Thuốc tim mạch & Huyết áp

MIỄN PHÍ giao hàng cho đơn hàng từ 200k
Sintrom 4 Merus Labs 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 15789
6

Sintrom 4 Merus Labs 2 vỉ x 10 viên

Liên hệ
440,000 đ
Sintrom 4mg Merus Labs 2 vỉ x 10 viên
Mã số: 15785
6

Sintrom 4mg Merus Labs 2 vỉ x 10 viên

220,000 đ
440,000 đ
Caduet 5mg/10mg Pfizer 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15771
6

Caduet 5mg/10mg Pfizer 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
1,144,000 đ
Sintrom 4mg Norgine 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15763
9

Sintrom 4mg Norgine 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
600,000 đ
Valsartan 160mg Mylan 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15741
22

Valsartan 160mg Mylan 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
0 đ
Nitromint 2.6mg Egis 60 viên
Mã số: 15732
20

Nitromint 2.6mg Egis 60 viên

Liên hệ
600,000 đ
Langitax 10 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên
Mã số: 15668
26

Langitax 10 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Langitax 15 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên
Mã số: 15667
28

Langitax 15 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Langitax 20 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên
Mã số: 15666
29

Langitax 20 Usarichpharm 2 vỉ x 7 viên

Liên hệ
0 đ
Dobutamin Panpharma 250mg/20ml 10 ống x 20ml
Mã số: 15650
32

Dobutamin Panpharma 250mg/20ml 10 ống x 20ml

Liên hệ
0 đ
Exforge 5mg/160mg Novartis 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 15613
37

Exforge 5mg/160mg Novartis 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Hypergold 150mg Standard 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 15610
32

Hypergold 150mg Standard 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
228,000 đ
Maxxcardio-L 20 Ampharco 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15572
36

Maxxcardio-L 20 Ampharco 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
180,000 đ
Aprovel 150mg Sanofi 3 vỉ x 30 viên
Mã số: 15521
56

Aprovel 150mg Sanofi 3 vỉ x 30 viên

Liên hệ
2,400,000 đ
Splostal 100mg Shinpoong Daewoo, 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15455
42

Splostal 100mg Shinpoong Daewoo, 3 vỉ x 10 viên

126,000 đ
252,000 đ
Pitator Tablets 2mg Oreint Pharma 2 vỉ x 14 viên
Mã số: 15144
76

Pitator Tablets 2mg Oreint Pharma 2 vỉ x 14 viên

Liên hệ
0 đ
Teginol 50mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15122
80

Teginol 50mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
44,982 đ
DilodinDHG 5 vỉ x 10 viên
Mã số: 15086
81

DilodinDHG 5 vỉ x 10 viên

110,250 đ
220,500 đ
Rotorlip 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15061
75

Rotorlip 20mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
378,000 đ
Lipcor 50mg DHG 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 15059
80

Lipcor 50mg DHG 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
151,200 đ
Atorvastatine EG 40mg PMP 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14992
87

Atorvastatine EG 40mg PMP 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
252,000 đ
Atorvastatine EG 20mg PMP 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14991
96

Atorvastatine EG 20mg PMP 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
180,000 đ
Atorvastatine EG 10mg PMP 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14990
109

Atorvastatine EG 10mg PMP 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
120,000 đ
Pyzacar HCT 50/12.5mg PMP 3 vỉ x 10 viên
Mã số: 14989
75

Pyzacar HCT 50/12.5mg PMP 3 vỉ x 10 viên

Liên hệ
239,400 đ
 Danh mục sản phẩm

Thương hiệu